Vietnam Star - Nhà phân phối xe Mercedes-Benz chính thức tại TP. HCM và Hà Nội

Trường Chinh


Đội ngũ nhân viên - Trường Chinh

       
Trần Tôn Phúc Quốc Việt Trưởng phòng kinh doanh xe mới ÐT:   0915 387 828
Email:
tran-t-p-quoc.viet@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thế Vinh Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng ÐT:   0903 999 008 - 0903 999 008
Email: nguyen-the.vinh@vietnamstar-auto.com
Ngô Văn Hiếu Giám sát bán hàng ÐT:   0909 243 263
Email: hieu.ngo@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Xuân Hoàn Giám sát bán hàng ÐT:   0906 000 011
Email:
hoan.nguyen-xuan@vietnamstar-auto.com
Bùi Hoàng Thủy Tiên Giám sát bán hàng ÐT:   0932 788 002
Email: tien.bui@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Duệ Trí Giám sát bán hàng  ÐT:   0909 015 152
Email: duetri.nguyen@vietnamstar-auto.com
Trương Minh Vương Tư vấn bán hàng ÐT:   0903 314 310 - 0903 314 310
Email: truong-minh.vuong@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Minh Tùng Tư vấn bán hàng ÐT:   0903 850 255- 0903 850 255
Email: nguyen-minh.tung@vietnamstar-auto.com
Ung Sơn Bách Chuyên gia sản phẩm ÐT:   0938 939 119
Email: bach.ung@vietnamstar-auto.com
Dương Nguyễn Hoàng Dung Tư vấn bán hàng

ÐT:   0909 902 248
Email: dung.duong@vietnamstar-auto.com

Nguyễn Thành Tiến Tư vấn bán hàng ÐT:   0938 711 123
Email: tien.nguyen@vietnamstar-auto.com
Bùi Thị Tuyết Nhung Tư vấn bán hàng ÐT:   0901 868 579
Email: tuyetnhung.bui@vietnamstar-auto.com
Phan Hữu Thực Tư vấn bán hàng ÐT:   0943 700 006
Email: thuc.phan@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Ngọc Quyên Tư vấn bán hàng ÐT:   0914 495 777
Email: quyen.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Khánh Hằng Tư vấn bán hàng ÐT:   0906 310 898
Email: khanhhang.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Chí Phong Tư vấn bán hàng

ÐT:   0908 299 829
Email: phong.cnguyen@vietnamstar-auto.com

Tạ Nguyên Chánh Tư vấn bán hàng ÐT:   0964 999 001
Email: chanh.ta@vietnamstar-auto.com
Lê Duy Ngọc Tư vấn bán hàng ÐT:   0932 861 386
Email: ngoc.le@vietnamstar-auto.com
Bùi Duy Tám Tư vấn bán hàng ÐT:   0972 732 211
Email: tam.dbui@vietnamstar-auto.com
Trần Minh Duy Tư vấn bán hàng ÐT:   0937 798 897
Email: duy.mtran@vietnamstar-auto.com
Tô Quốc Duy Tư vấn bán hàng xe đã qua sử dụng ÐT:   0977 777 072
Email: duy.to@vietnamstar-auto.com
       
1. Phu My Hung Branch:(08) 5411 2280
4. Ha Noi City Showroom(04) 3935 1366
2. Truong Chinh Branch:(08) 3815 8888
5. Ha Noi Autohaus(04) 3875 8999
3. Nha Trang Branch:0902 843 383