Vietnam Star - Nhà phân phối xe Mercedes-Benz chính thức tại TP. HCM và Hà Nội

Trường Chinh


Đội ngũ nhân viên - Trường Chinh

       
Lê Anh Tú Trưởng phòng kinh doanh xe mới ÐT:   0909 825 928 - 0909 825 928
Email: tu.le@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thế Vinh Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng ÐT:   0903 999 008 - 0903 999 008
Email: nguyen-the.vinh@vietnamstar-auto.com
Huỳnh Văn Hoàng Chuyên viên sản phẩm ÐT:   0908 178 468 - 0908 178 468
Email: huynh-van.hoang@vietnamstar-auto.com
Ngô Văn Hiếu Giám sát bán hàng ÐT:   0909 243 263
Email: hieu.ngo@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Văn Qúy Giám sát bán hàng ÐT:   0945 333 555
Email: nguyen-van.quy@vietnamstar-auto.com
Bùi Hoàng Thủy Tiên Giám sát bán hàng ÐT:   0932 788 002
Email: tien.bui@vietnamstar-auto.com
Trương Minh Vương Tư vấn bán hàng ÐT:   0903 314 310 - 0903 314 310
Email: truong-minh.vuong@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Minh Tùng Tư vấn bán hàng ÐT:   0903 850 255- 0903 850 255
Email: nguyen-minh.tung@vietnamstar-auto.com
Ung Sơn Bách Tư vấn bán hàng ÐT:   0938 939 119
Email: bach.ung@vietnamstar-auto.com
Huỳnh Tuấn Khanh Tư vấn bán hàng

ÐT:   0908 234 318
Email: khanh.huynh@vietnamstar-auto.com

Dương Nguyễn Hoàng Dung Tư vấn bán hàng

ÐT:   0909 902 248
Email: dung.duong@vietnamstar-auto.com

Nguyễn Duệ Trí Tư vấn bán hàng ÐT:   0909 015 152
Email: duetri.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thành Tiến Tư vấn bán hàng ÐT:   0938 711 123
Email: tien.nguyen@vietnamstar-auto.com
Bùi Thị Tuyết Nhung Tư vấn bán hàng ÐT:   0901 868 579
Email: tuyetnhung.bui@vietnamstar-auto.com
Phan Hữu Thực Tư vấn bán hàng ÐT:   0943 700 006
Email: thuc.phan@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Ngọc Quyên Tư vấn bán hàng ÐT:   0914 495 777
Email: quyen.nguyen@vietnamstar-auto.com
       
       
1. Phu My Hung Branch:(08) 5411 2280
4. Ha Noi City Showroom(04) 3935 1366
2. Truong Chinh Branch:(08) 3815 8888
5. Ha Noi Autohaus(04) 3875 8999
3. Nha Trang Branch:0902 843 383