Vietnam Star - Nhà phân phối xe Mercedes-Benz chính thức tại TP. HCM và Hà Nội

Phú Mỹ Hưng


Đội ngũ nhân viên - Phú Mỹ Hưng

       
Lê Xuân Hiệp Trưởng phòng kinh doanh xe mới ÐT:   0917 976 971
Email: le-xuan.hiep@vietnamstar-auto.com
Lý Thiên Hương

Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng

ÐT:   0913 167 419 
Email: ly-thien.huong@vietnamstar-auto.com

Nguyễn Thị Mỹ Trưởng phòng kinh doanh xe mới cho khách hàng khối doanh nghiệp

ĐT:    0909 383 971

Email: my.nguyen@vietnamstar-auto.com 

Nguyễn Chánh Triết

Giám sát bán hàng

ÐT:   0908 474 591

Email: nguyen-chanh.triet@vietnamstar-auto.com

Nguyễn Trung Kiên Giám sát bán hàng ÐT:   0933 888 809
Email: nguyen-trung.kien@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Phương Giám sát bán hàng ÐT:   0908 546 339 - 0908 546 339
Email: nguyen-thi.phuong@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Văn Thực Giám sát bán hàng ÐT:   0919 626 579
Email: nguyen-van.thuc@vietnamstar-auto.com
Trần Bách Duy Giám sát bán hàng ÐT:   0914 653 979
Email: tran-bach.duy@vietnamstar-auto.com
Lê Hoàng Phát Chuyên gia sản phẩm ÐT:   0909 618 816
Email: phat.le@vietnamstar-auto.com
Tăng Thị Tuyết Nga Tư vấn bán hàng ÐT:   0989 003 789
Email: tang-t-tuyet.nga@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Đình Vũ Tư vấn bán hàng ÐT:  0902 678 335
Email: vu.nguyen-dinh@vietnamstar-auto.com 
 Ngô Uy Việt Tư vấn bán hàng ÐT:   0903 509 409
Email: viet.ngo@vietnamstar-auto.com  
Nguyễn Trọng Khương Duy Tư vấn bán hàng ÐT:   0902 756 386
Email: duy.nguyen@vietnamstar-auto.com
Lê Ngọc Minh Tư vấn bán hàng ÐT:   0919 528 520
Email: minh.le@vietnamstar-auto.com

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Tư vấn bán hàng 

ĐT: 0982 820 720
Email: Nguyen-T-Thanh.Hien@vietnamstar-auto.com

Nguyễn Quý Dân Tư vấn bán hàng (Xe đã qua sử dụng)

ĐT: 0906 333 787
Email: dan.nguyen@vietnamstar-auto.com

 

Nguyễn Thị Lộc Tư vấn bán hàng

ĐT: 0918 389 749
Email: loc.nguyen@vietnamstar-auto.com

Bùi Thị Thùy Linh Tư vấn bán hàng ĐT: 0936 200 686
Email: linh.ttbui@vietnamstar-auto.com
Lâm Thị Hoa Hậu Tư vấn bán hàng ĐT: 0932 176 839
Email: lam-t-hoa.hau@vietnamstar-auto.com
Lê Văn Tâm Tư vấn bán hàng ĐT: 0969 330 660
Email: tam.le-van@vietnamstar-auto.com 
Nguyễn Quang Huy Tư vấn bán hàng ĐT: 0907 190 969
Email: huy.nguyen-quang@vietnamstar-auto.com  
Hoàng Trọng Thông Tư vấn bán hàng ĐT: 0935 401 939
Email: thong.hoang@vietnamstar-auto.com   
Phan Võ Phúc Dũng Tư vấn bán hàng ĐT: 0932 223 139
Email: dung.phan@vietnamstar-auto.com   
Phạm Trọng Vũ Tư vấn bán hàng ĐT: 0938 222 294
Email: vu.pham@vietnamstar-auto.com 
Nguyễn Quang Tuyên Tư vấn bán hàng ĐT: 0902 342 319
Email: tuyen.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Quốc Bình Tư vấn bán hàng ĐT: 090 7119 168
Email: binh.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Lê Hoàng Thông Tư vấn bán hàng ĐT: 0902  807 020
Email: thong.le@vietnamstar-auto.com
Đường Minh Tùng Tư vấn bán hàng ĐT: 0938 663 889
Email: tung.duong@vietnamstar-auto.com 
Lê Phạm Quốc Thành Tư vấn bán hàng ĐT: 0933 190 591
Email: thanh.pqle@vietnamstar-auto.com
Trần Thị Hồng Quyên Tư vấn bán hàng ĐT: 0932 767 638
Email: quyen.thtran@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Ngọc Trâm Tư vấn bán hàng ĐT: 0901 007 123
Email: tram.nguyen-ngoc@vietnamstar-auto.com
Cao Nguyễn Minh Huy Tư vấn bán hàng ĐT: 0934 091 193
Email: huy.cao@vietnamstar-auto.com 
1. Phu My Hung Branch:(08) 5411 2280
4. Ha Noi City Showroom(04) 3935 1366
2. Truong Chinh Branch:(08) 3815 8888
5. Ha Noi Autohaus(04) 3875 8999
3. Nha Trang Branch:0902 843 383