Vietnam Star - Nhà phân phối xe Mercedes-Benz chính thức tại TP. HCM và Hà Nội

Nha Trang


Đội ngũ nhân viên kinh doanh - Nha Trang

       
Lê Nhật Tuyên Trưởng phòng kinh doanh xe mới ÐT:   0933 989 255
Email: tuyen.le@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Văn Tâm
Tư vấn bán hàng

ĐT : 0905 676 239

Email: tam.nguyen-van@vietnamstar-auto.com

Phạm Minh Khoa Tư vấn bán hàng

ĐT : 0904 206 831

Email: Khoa.pham@vietnamstar-auto.com

Huỳnh Trung Văn Tư vấn bán hàng

ĐT : 0913 409 679

Email : van.huynh@vietnamstar-auto.com

Trần Bảo Chung Tư vấn bán hàng

ĐT : 0964 989 649

Email : chung.tran@vietnamstar-auto.com 

1. Phu My Hung Branch:(08) 5411 2280
4. Ha Noi City Showroom(04) 3935 1366
2. Truong Chinh Branch:(08) 3815 8888
5. Ha Noi Autohaus(04) 3875 8999
3. Nha Trang Branch:0902 843 383