Bảng giá | Vietnamstar-auto.com

Bảng giá xe Mercedes-Benz 2018

Bảng giá xe Mercedes-Benz 2018 có hiệu lực từ 15/03/2018. Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.
Hiển thị bảng giá
A 200
MERCEDES-BENZ
A 200
Giá công bố: 1.339.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 15.100.000 VNĐ
A 250
MERCEDES-BENZ
A 250
Giá công bố: 1.699.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 19.200.000 VNĐ
AMG A 45 4MATIC
MERCEDES-BENZ
AMG A 45 4MATIC
Giá công bố: 2.249.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 25.400.000 VNĐ
C 200
MERCEDES-BENZ
C 200
Giá công bố: 1.489.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 16.800.000 VNĐ
C 250 Exclusive
MERCEDES-BENZ
C 250 Exclusive
Giá công bố: 1.729.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 19.000.000 VNĐ
AMG C 300
MERCEDES-BENZ
AMG C 300
Giá công bố: 1.949.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 21.300.000 VNĐ
C 300 Coupé
MERCEDES-BENZ
C 300 Coupé
Giá công bố: 2.699.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 30.500.000 VNĐ
AMG C 43 4MATIC Coupé
MERCEDES-BENZ
AMG C 43 4MATIC Coupé
Giá công bố: 4.199.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 47.500.000 VNĐ
C 200 Cabriolet
MERCEDES-BENZ
C 200 Cabriolet
Giá công bố: 2.799.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 31.600.000 VNĐ
CLA 200
MERCEDES-BENZ
CLA 200
Giá công bố: 1.529.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 17.300.000 VNĐ
CLA 250
MERCEDES-BENZ
CLA 250
Giá công bố: 1.869.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 21.100.000 VNĐ
CLA 250 4MATIC
MERCEDES-BENZ
CLA 250 4MATIC
Giá công bố: 1.949.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 22.000.000 VNĐ
AMG CLA 45 4MATIC
MERCEDES-BENZ
AMG CLA 45 4MATIC
Giá công bố: 2.329.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 26.300.000 VNĐ
CLS 400
MERCEDES-BENZ
CLS 400
Giá công bố: 5.759.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 75.900.000 VNĐ
MERCEDES-BENZ
E 200
2.099.000.000 VNĐ
Trả góp hàng tháng: 23.700.000 VNĐ
Trả trước: 524.750.000 VNĐ
E 200
E 250
MERCEDES-BENZ
E 250
Giá công bố: 2.479.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 28.000.000 VNĐ
MERCEDES-BENZ
E 300 AMG
2.769.000.000 VNĐ
Trả góp hàng tháng: 31.300.000 VNĐ
Trả trước: 692.250.000 VNĐ
E 300 AMG
E 200 Coupé
MERCEDES-BENZ
E 200 Coupé
Giá công bố: 2.639.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 29.800.000 VNĐ
E 300 Coupé
MERCEDES-BENZ
E 300 Coupé
Giá công bố: 3.099.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 35.000.000 VNĐ
AMG G 63
MERCEDES-BENZ
AMG G 63
Giá công bố: 10.219.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 115.600.000 VNĐ
AMG G 65
MERCEDES-BENZ
AMG G 65
Giá công bố: 16.499.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 186.700.000 VNĐ
G 500
MERCEDES-BENZ
G 500
Giá công bố: 8.569.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 96.900.000 VNĐ
GLA 200
MERCEDES-BENZ
GLA 200
Giá công bố: 1.619.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 18.300.000 VNĐ
GLA 250 4MATIC
MERCEDES-BENZ
GLA 250 4MATIC
Giá công bố: 1.859.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 21.000.000 VNĐ
AMG GLA 45 4MATIC
MERCEDES-BENZ
AMG GLA 45 4MATIC
Giá công bố: 2.399.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 27.100.000 VNĐ
GLC 250 4MATIC
MERCEDES-BENZ
GLC 250 4MATIC
Giá công bố: 1.879.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 21.200.000 VNĐ
GLC 300 4MATIC
MERCEDES-BENZ
GLC 300 4MATIC
Giá công bố: 2.149.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 24.300.000 VNĐ
GLC 300 4MATIC Coupé
MERCEDES-BENZ
GLC 300 4MATIC Coupé
Giá công bố: 2.899.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 32.800.000 VNĐ
AMG GLC 43 4MATIC
MERCEDES-BENZ
AMG GLC 43 4MATIC
Giá công bố: 3.599.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 40.700.000 VNĐ
GLE 400 4MATIC
MERCEDES-BENZ
GLE 400 4MATIC
Giá công bố: 3.599.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 40.700.000 VNĐ
GLE 400 4MATIC Exclusive
MERCEDES-BENZ
GLE 400 4MATIC Exclusive
Giá công bố: 3.899.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 44.100.000 VNĐ
GLE 400 4MATIC Coupe
MERCEDES-BENZ
GLE 400 4MATIC Coupe
Giá công bố: 4.079.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 45.200.000 VNĐ
AMG GLE 43 4MATIC Coupé
MERCEDES-BENZ
AMG GLE 43 4MATIC Coupé
Giá công bố: 4.559.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 50.500.000 VNĐ
AMG GLE 63 S 4MATIC
MERCEDES-BENZ
AMG GLE 63 S 4MATIC
Giá công bố: 9.339.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 105.700.000 VNĐ
GLS 350 d 4MATIC
MERCEDES-BENZ
GLS 350 d 4MATIC
Giá công bố: 4.149.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 45.600.000 VNĐ
GLS 400 4MATIC
MERCEDES-BENZ
GLS 400 4MATIC
Giá công bố: 4.529.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 49.700.000 VNĐ
GLS 500 4MATIC
MERCEDES-BENZ
GLS 500 4MATIC
Giá công bố: 7.829.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 88.600.000 VNĐ
AMG GLS 63 4MATIC
MERCEDES-BENZ
AMG GLS 63 4MATIC
Giá công bố: 11.949.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 135.200.000 VNĐ
S 400 L
MERCEDES-BENZ
S 400 L
Giá công bố: 3.999.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 45.200.000 VNĐ
S 500 L
MERCEDES-BENZ
S 500 L
Giá công bố: 6.599.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 74.000.000 VNĐ
S 400 4MATIC Coupé
MERCEDES-BENZ
S 400 4MATIC Coupé
Giá công bố: 6.099.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 69.000.000 VNĐ
S 500 4MATIC Coupe
MERCEDES-BENZ
S 500 4MATIC Coupe
Giá công bố: 10.479.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 118.600.000 VNĐ
MERCEDES-BENZ
S 500 Cabriolet
10.799.000.000 VNĐ
Trả góp hàng tháng: 122.200.000 VNĐ
Trả trước: 2.699.750.000 VNĐ
S 500 Cabriolet
Maybach S 450 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Maybach S 450 4MATIC
Giá công bố: 7.219.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 81.700.000 VNĐ
Maybach S 560 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Maybach S 560 4MATIC
Giá công bố: 11.099.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 125.600.000 VNĐ
MERCEDES-BENZ
Maybach S 650
14.499.000.000 VNĐ
Trả góp hàng tháng: 164.100.000 VNĐ
Trả trước: 3.624.750.000 VNĐ
Maybach S 650
AMG S 63 4MATIC
MERCEDES-BENZ
AMG S 63 4MATIC
Giá công bố: 12.989.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 147.000.000 VNĐ
AMG S 65
MERCEDES-BENZ
AMG S 65
Giá công bố: 18.179.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 205.700.000 VNĐ
SL 400
MERCEDES-BENZ
SL 400
Giá công bố: 6.709.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 75.900.000 VNĐ
SLC 200
MERCEDES-BENZ
SLC 200
Giá công bố: 2.599.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 29.400.000 VNĐ
AMG SLC 43
MERCEDES-BENZ
AMG SLC 43
Giá công bố: 3.619.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 40.900.000 VNĐ
V 220 d AVANTGARDE
MERCEDES-BENZ
V 220 d AVANTGARDE
Giá công bố: 2.569.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 29.000.000 VNĐ
V 250 AVANTGARDE
MERCEDES-BENZ
V 250 AVANTGARDE
Giá công bố: 2.569.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 29.000.000 VNĐ
Vito Tourer 121
MERCEDES-BENZ
Vito Tourer 121
Giá công bố: 1.849.000.000 VNĐ
Hoặc trả góp hàng tháng từ: 20.900.000 VNĐ
1. Phu My Hung Branch:(08) 5411 2280
4. Ha Noi City Showroom(04) 3935 1366
2. Truong Chinh Branch:(08) 3815 8888
5. Ha Noi Autohaus(04) 3875 8999
3. Nha Trang Branch:0902 843 383